Friday, November 22, 2013

Nếu bạn không biết nói dối thì bạn sẽ không bao giờ biết khi nào người khác nói dối bạn

Ảnh bìa Facebook nói dối - Cover FB timeline
Categories:
Đăng bởi:
Like or Share
ảnh bìa FB đẹp
này nhé
Your comments and thoughts...

0 comments:

Post a Comment