Friday, December 6, 2013

Hạnh phúc hay đau khổ, trước sau ai cũng đều phải nếm. Vì đó là số phận
Phải học cách chấp nhận để mà lớn lên
Ảnh bìa Facebook học cách chấp nhận - Cover FB timeline

Ảnh bìa Facebook học cách chấp nhận - Cover FB timeline
Categories:
Đăng bởi:
Like or Share
ảnh bìa FB đẹp
này nhé
Your comments and thoughts...

0 comments:

Post a Comment