Wednesday, September 24, 2014

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp
Phải chăng t có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an
Categories:
Đăng bởi:
Like or Share
ảnh bìa FB đẹp
này nhé
Your comments and thoughts...
Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

1 comments: