Thursday, October 24, 2013

Nắng có đổi màu không anh
Hay chỉ mãi một màu vàng lay lắt
VÌ EM LÀ NẮNG
Ảnh bìa Facebok vì em là nắng...Cover FB timeline

Ảnh bìa Facebok vì em là nắng...Cover FB timeline
Categories:
Đăng bởi:
Like or Share
ảnh bìa FB đẹp
này nhé
Your comments and thoughts...

0 comments:

Post a Comment