Thursday, October 24, 2013

Có những sự CHỜ ĐỢI là vô nghĩa...
Những cũng có những con người sống chỉ để đợi chờ...
Đó là HẠNH PHÚC....

Ảnh bìa Facebook chờ đợi là hạnh phúc...Cover FB timeline

Categories:
Đăng bởi:
Like or Share
ảnh bìa FB đẹp
này nhé
Your comments and thoughts...

1 comments: